Gene zijde

98 - 2014-69-28 sycamore_gap_GERTRUDSDOTTIR

Je bent ver weg, maar niet onbereikbaar.
Ik moet, om het uitdijend heelal,
voortdurend mijn bereik vergroten,

maar ook neemt de eenzaamheid toe, de rust —
er gebeurt niets of er is wel iets goed aan,
er valt geen appel die niet uiteindelijk

verteerd wordt, door mens, vogel, worm, zon.
De vrije wil laat ieder zijn bestemming kiezen,
maar het blijft er maar één: bestemming. Jij.

Mark Boog

◊◊◊

Mark Boog, [Je bent ver weg…]. In Er moet sprake zijn van een misverstand. 2010.
Prent: Sycamore Gap, 2014. Foto © Gertrudsdottir.
De man links onder de boom, dat ben jij. Je was zo benieuwd, dat zei je nog, hoe het zou zijn aan gene zijde. En daar ging je, en nu weet je meer dan wij.

Om de liefde

96 - 2017-5422 Andrej_Roebljov_in_de_nieuwe_kathedraal

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar ik had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.
                                                                                                                                    1 Kor. 13, 1-8

Lees verder