De oogst

2018-81-29 br photo klaveren trap PHOTO GERTRUDSDOTTIR

Zoals iedereen hield hij zichzelf voor een persoonlijkheid, terwijl hij slechts een exemplaar was en zoals iedereen zag hij in zichzelf, in zijn lot, het middelpunt van de wereld. Twijfels kende hij in de verste verte niet en wanneer feiten in strijd waren met zijn wereld-beschouwing sloot hij afkeurend zijn ogen.
– Hermann Hesse [1]

Lees verder