De grijzen

Als ge in een heel jaar twee werkelijk goede foto’s maakt, die in elk opzicht af zijn, dan is er nóg winst, vergeleken bij het grote kwantum leeg en nietszeggend werk, waarmede wij in tijden van materiaal-overvloed en dikwijls al te gemakkelijk hanteerbare toestelletjes overstroomd werden.
– A.P.W. van Dalsum

Lees verder

De oogst

2018-81-29 br photo klaveren trap PHOTO GERTRUDSDOTTIR

Zoals iedereen hield hij zichzelf voor een persoonlijkheid, terwijl hij slechts een exemplaar was en zoals iedereen zag hij in zichzelf, in zijn lot, het middelpunt van de wereld. Twijfels kende hij in de verste verte niet en wanneer feiten in strijd waren met zijn wereld-beschouwing sloot hij afkeurend zijn ogen.
– Hermann Hesse [1]

Lees verder