Gene zijde

98 - 2014-69-28 sycamore_gap_GERTRUDSDOTTIR

Je bent ver weg, maar niet onbereikbaar.
Ik moet, om het uitdijend heelal,
voortdurend mijn bereik vergroten,

maar ook neemt de eenzaamheid toe, de rust —
er gebeurt niets of er is wel iets goed aan,
er valt geen appel die niet uiteindelijk

verteerd wordt, door mens, vogel, worm, zon.
De vrije wil laat ieder zijn bestemming kiezen,
maar het blijft er maar één: bestemming. Jij.

Mark Boog

◊◊◊

Mark Boog, [Je bent ver weg…]. In Er moet sprake zijn van een misverstand. 2010.
Prent: Sycamore Gap, 2014. Foto © Gertrudsdottir.
De man links onder de boom, dat ben jij. Je was zo benieuwd, dat zei je nog, hoe het zou zijn aan gene zijde. En daar ging je, en nu weet je meer dan wij.