Op reis

1982-57-04 Nice_vieille_ville

— De gansche drom van Reizigers kan dus onder de volgende hoofden gebragt worden: –
Ledige reizigers,
Onderzoekende reizigers,
Leugenachtige reizigers,
Hoogmoedige reizigers,
IJdele reizigers,
Zwaarmoedige reizigers –
dan volgen, de reizigers uit noodzakelijkheid,
De misdadige en slechte reiziger,
De ongelukkige en onschuldige reiziger,
De eenvoudige reiziger;
en ten laatste (met uw verlof)
De sentimenteele reiziger (ik bedoel mij zelven); ik, die eene reis gedaan heb (waarvan ik u thans eene beschrijving zit te maken) zoo goed uit noodzakelijkheid en besoin de voyager, als iemand in deze rubriek.
– Laurence Sterne

De Engelse predikant Laurence Sterne schreef in 1768 het ‘luimige’ avonturenverhaal A Sentimental Journey through France and Italy, by Mr. Yorick. De verteller is een van de bijfiguren uit zijn magnum opus, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Jacob Geel, universiteitsbibliothecaris te Leiden, vertaalde het in 1837 en voorzag het van een sprankelende ‘Voorrede van den vertaler’.

De Vertaler ging aan het werk, en zijn geweten was er van het begin af zoo gedurig bij, dat hij aan den titel alleen al verscheiden avonden gearbeid heeft; en toen hij verscheiden avonden gedacht en gearbeid had, vertaalde hij Sentimental Journey door Sentimenteele Reis – Het is geen Werther van Göthe, Mijneheeren Vertalers!

Prent: Nice vieille ville, 1982. Foto © Gertrudsdottir.