Monument

Een momentopname.

De lugubere campagnes van de overheid ten spijt telde ons huishouden aan het begin van het millennium een tweetal overtuigde rokers, die zich op gezette tijden gezamenlijk terugtrokken in de ‘rookcoupé’, achter het gordijn bij het open keukenraam. Een intiem samenzijn waaraan ik, jaren ervoor gestopt, slechts als toeschouwer deel had.

Intussen verrees in de huiskamer pakje na pakje een monument dat kort na het maken van de bewijsfoto door een onverhoedse windvlaag die via de rookcoupé het huis binnendrong, met een ontstellend geratel in elkaar zeeg om nooit meer te herrijzen.

***

Prent: Thuis, 2002. Foto © Gertrudsdottir/Gustave Petit.