Geen bezoek

Ik wil geen bezoek meer ontvangen
niet met kopjes thee boerentroost en vooral niet met brandewijn
ik wil niet horen hoe ze wachten op gevleugelde brieven
ik wil niet horen hoe ze wakker liggen in hun oogkassen terwijl
de ander slaapt weids als de horizon om zijn wenkbrauwen
en wat wil ik weten van hun altijd eendere kwalen
de een zonder eierstokken de ander met leukemie
het kind zonder draaiorgeltje en de oude man
die al vergeten is dat hij doof is
de bestorming van de dood in het stoplicht op groen
de mensen die leven aan zee zoals in de Sahara
de verraders van het leven met het gezicht van de dood en van God

ik wil gewoon alleen zijn op reis met mijn eenzaamheid
als een wandelstok
en geloven dat ik nog uniek ben

Ingrid Jonker

◊ ◊ ◊

‘Ek wil nie meer besoek ontvang nie’ is een gedicht van Ingrid Jonker uit de bundel Rook en Oker (1963).
Opgenomen in de tweetalige bundel Ek herhaal jou / Ik herhaal je (2000), Nederlands van Gerrit Komrij.

Prent: Labyrint, 2023. Foto © Gertrudsdottir.