Vrijdenker

2018_6395 oostende kokkels FOTO GERTRUDSDOTTIR

Langzamerhand echter hield Zeno op voor hen een persoon te zijn, een gelaat, een ziel, een man die ergens op een stipje van het aardoppervlak leefde; hij werd een naam, minder dan een naam, een verbleekt etiket op een glazen pot waarin enkele onvolledige en dode herinneringen uit hun eigen verleden langzaam tot rotting overgingen. Zij praatten nog wel over hem. In werkelijkheid vergaten ze hem.
– Marguerite Yourcenar

Lees verder

Om de liefde

96 - 2017-5422 Andrej_Roebljov_in_de_nieuwe_kathedraal

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar ik had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.  De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.
                                                                                                                                    1 Kor. 13, 1-8

Lees verder